Novinky

Hospůdka na dílně zdokonaluje služby pro zákazníky. Nově si můžete objednat občerstvení z naší telefonní budky, která je umístěna na zahrádce hospůdky. 

O Hospůdce na dílně

Hospůdka na dílně je malá stylová hospůdka přímo u cesty. K přehradě Slezská Harta je to 2 km. Nachází se jen 10 km od Bruntálu a 30 km od Opavy. Potěší vás výborným pivem, čistým prostředím i příjemnou obsluhou. Hospůdka na dílně nabízí alko, nealko, ovocné pivo i točenou malinovku. K tomu si dejte klobásky, pečená královská žebra, langoše, domácí bramborové placky, topinka s ohnivou směsí a další pochutiny. Parkování pro auta i kola a bezbariérový přístup.

V Hospůdce na dílně si můžete zajistit i ubytování. Ubytovací prostory jsou součástí budovy Hospůdky na dílně.

Hospůdka na dílně se nachází v budově z roku 1842. Do roku 1928 zde stál pivovar bratří Bitmannů, později jen sladovna. Ta zanikla o jedenáct let později. Budova má velké sklepy, kde dříve jezdily koňské povozy. 

 Hospůdka na dílně se nachází v obci Razová. První dochované písemné známky o Razové jsou z roku 1288. Do roku 1531, kdy došlo k novému osídlení, byla obec nazývána Radsoff. Její název byl odvozený zřejmě podle staré slovanské osady. Jméno obce dostala pravděpodobně podle zkratky osobních jmen Radmír, Radomír, Radslav.

Jako nově obydlená obec byla uváděná k roku 1548, což je doba mohutné kolonizace oblasti německými přistěhovalci. Do roku 1851 měla Razová statut města se značnou rozlohou půdy, lesů a významným průmyslem. První školní budovu v Obci Razová postavili roku 1863 a o sedm let později zřídili poštovní úřad. Ve stejném roce zaznamenáváme úřední název obce Raase.

Obec byla charakteristická převážně zemědělskou činností. Byly zde tři mlýny, které byly spojené s pekárnou, pilou a také se sušárnou brambor. V obci byly také dvě tírny, ve kterých se zpracovával len, který pak putoval do místní tkalcovny. V blízkosti obce byly dva pískovcové lomy, kde se těžily sopečné tufity. Obec měla i vlastní elektrárnu.

Hospůdka na dílně je součástí Obce Razová, která má velmi dlouhou historii.

Interiér Hospůdky na dílně